βούα

βούα, η (Α)
«ἀγέλη παίδων» — ομάδα παιδιών στην αρχαία Σπάρτη με εκπαιδευτή τον βουαγό.
[ΕΤΥΜΟΛ. Υποστηρίχτηκε ότι πρόκειται για ιλλυρική λ. που σημαίνει φυή «σωματική διάπλαση, ανάπτυξη», πράγμα πολύ αμφίβολο από σημασιολογικής απόψεως. Πιθ. συνδέεται με τη λ. βους*].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Agoge — Éducation spartiate L’éducation spartiate, souvent appelée de son nom grec, ἀγωγή / agōgē[1], présente la triple particularité d être obligatoire, collective et organisée par la cité[2]. Symbole de l « exception spartiate », elle est… …   Wikipédia en Français

  • Education spartiate — Éducation spartiate L’éducation spartiate, souvent appelée de son nom grec, ἀγωγή / agōgē[1], présente la triple particularité d être obligatoire, collective et organisée par la cité[2]. Symbole de l « exception spartiate », elle est… …   Wikipédia en Français

  • Éducation spartiate — L’éducation spartiate, souvent appelée de son nom grec, ἀγωγή / agōgē[1], présente la triple particularité d être obligatoire, collective et organisée par la cité[2]. Symbole de l « exception spartiate », elle est également mal… …   Wikipédia en Français

  • Doric Greek — Distribution of Greek dialects in the classical period.[1] Western group …   Wikipedia

  • Ила в древней Греции — (ίλη) 1) в Спарте подразделения отрядов (βοΰα), по которым распределялись воспитывавшиеся на государственный счет мальчики. Во главе И., или буи, стояли иларх, или буагор, избиравшиеся из юношей старше 20 лет (ίρανες). 2) Роты или эскадроны в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ила (воен.) — (ίλη): 1) в Спарте подразделения отрядов (βοΰα), по которым распределялись воспитывавшиеся на государственный счет мальчики. Во главе И., или буи, стояли иларх, или буагор, избиравшиеся из юношей старше 20 лет (ίρανες). 2) Роты или эскадроны в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Dorien — Cet article concerne un ancien dialecte grec. Pour le peuple grec du même nom, voir Doriens. Distribution des dialectes du grec ancien durant la période cla …   Wikipédia en Français

  • βουαγός — και βουαγόρ και βοαγός, ο (Α) αρχηγός, εκπαιδευτής μιας βούας στην αρχαία Σπάρτη, αγελάρχης. [ΕΤΥΜΟΛ. < βούα + άγω. Το α τού συνθέτου είναι μακρό. Ο επιγραφικός τ. βοαγός οφείλεται σε μετρικούς λόγους] …   Dictionary of Greek

  • συμβούαι — Α (κατά τον Ησύχ.) «συνωμόται». [ΕΤΥΜΟΛ. < συν * + βούα «ομάδα παιδιών» στην αρχαία Σπάρτη] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.